چند نشانه لوله پلیکای بی کیفیت

لوله پلیکا

چند نشانه لوله پلیکای بی کیفیت و نامرغوب به شرح زیر می باشد :

صدای بالای حرکت آب در داخل لوله پس از نصب آن در ساختمان

قیمت بسیار پایین و اختلاف قیمتی عجیب و بدون توجیح

شکنندگی بالا و خشکی بیش از حد لوله ها

رنگ روشن و یا چند رنگ بودن لوله ها

نازکی بیش از حد قط لوله ها

وزن کم نسبت به جثه

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.