لـولـه های برقـی پـارس زنــده رود پلاسـت

پی ی سی چیست

لـولـه های برقـی پـارس زنــده رود پلاسـت   در گذشته برای انتقال سیم و کابل های برقی از متریال نامرغوب پی وی سی یا پلی اتیلن استفاده می شد. با توجه به توسعه ساخت و سازهای شهری، اهمیت استفاده از متریال مرغوب و الزامات رعایت اصول ایمنی از طرف سازمان نظام مهندسی و ناظران ساختمان،

ادامه مطلب