چند نشانه لوله پلیکای بی کیفیت

لوله پلیکا

چند نشانه لوله پلیکای بی کیفیت و نامرغوب به شرح زیر می باشد : صدای بالای حرکت آب در داخل لوله پس از نصب آن در ساختمان قیمت بسیار پایین و اختلاف قیمتی عجیب و بدون توجیح شکنندگی بالا و خشکی بیش از حد لوله ها رنگ روشن و یا چند رنگ بودن لوله ها

ادامه مطلب